www.brdjo.com Начало  ::  Връзки  ::  Login
Песнопойка
Съдържание  ::  Песни за маса  ::  Настройка  ::  Акорди  ::  Калкулатор  ::  Таблатури

Хайде да пием по още едно

Хай[Am]де да пием по още едно, че да станат две[E] -
две бозки жена има, едно пиле рано пее-е[Am]
да ни буди либето[Am/E].

Хай[Am]де да пием по още едно, че да станат три[E] -
три реда перушина, две бозки жена има,
едно пиле рано пее-е[Am] да ни буди либето[Am/E].

Хай[Am]де да пием по още едно, че да станат четири[E] -
четири бозки крава има, три реда перушина,
две бозки жена има, едно пиле рано пее-е[Am]
да ни буди либето[Am/E].

Хай[Am]де да пием по още едно, че да станат пет[E] -
пет пръста ръка има, четири бозки крава има,
три реда перушина, две бозки жена има,
едно пиле рано пее-е[Am] да ни буди либето[Am/E].

Хай[Am]де да пием по още едно, че да станат шест[E] -
шест месеца - половин година, пет пръста ръка има,
четири бозки крава има, три реда перушина,
две бозки жена има, едно пиле рано пее-е[Am]
да ни буди либето[Am/E].

Хай[Am]де да пием по още едно, че да станат седем[E] -
седем дена - седмица, шест месеца - половин година,
пет пръста ръка има, четири бозки крава има,
три реда перушина, две бозки жена има,
едно пиле рано пее-е[Am] да ни буди либето[Am/E].

Am
E
Copyright © 1999-2006, www.brdjo.com